Ett galleri är en lokal där konst förevisas, en mötesplats där konstnärernas kreativitet kan möta publiken. Den skapande konstnären får en möjlighet att göra ett namn för sig själv, medan presumtiva köpare kan investera i ny konst som får pryda deras väggar.

Galleriets ursprung

Vem den första galleristen var vet vi inte, men i Renässansens Italien fanns det köpmän som agerade som en typ av mellanhand mellan konstnärer och samlare. En av de första, mest välkända konsthandlarna var Giovanni Battista della Palla. Historiskt sett har han inte ett så bra rykte och senare i livet fick han sitta i fängelse då han dömts för förräderi.

Ordet ”galleri” kommer från Antikens täckta gångar som gick längs med byggnadernas inre och yttre väggar. Pelare och arkader bar upp galleriet. Under Renässansen brukade man benämna de långsmala rum och korridorer som fanns i furstarnas palats som gallerier. De var byggda att likna Antikens motsvarighet. I gallerierna brukade furstarna ha sina konstsamlingar, vilket med tiden ledde till att ordet galleri förknippades med rum och byggnader som innehåller samlingar med konstföremål. Vi använder nu också ordet för lokaler där man förevisar och säljer konst. Innebörden har gradvis förändrats under modernismen och den efterföljande postmodernismen.

Museer och tidiga gallerier

Ordet ”museum” kommer från början från de nio muserna som var det antika Greklands inspirationsgudinnor. Man brukar oftast säga att de tidigaste museerna inrättades i Europa på 1600-talet och 1700-talet. Men det fanns redan tidigare samlingar av objekt som visades upp på olika ställen i världen. Bland dessa fanns skatter från medeltida kyrkor och traditionella japanska helgedomar där det var möjligt att se små målningar som ofta föreställde hästar.

Wunderkammern

I det tidiga Europa inrättades museer som kallades Wunderkammern, vilket betydde ”kabinett med underverk”. Dessa grundades av rika köpmän, adelsmän och lärda personer. Här visade man upp världens rikedomar, som samlats ihop och utvärderats. Det fanns litterära kabinett som innehöll lådor och skåp fulla med böcker. Andra rum i Wunderkammern innehöll skatter från djur-, växt- och mineralriket. Syftet med Wunderkammern var precis som dagens museer att skapa en djupare kunskap hos människor, bara genom att visa upp de underverk som fanns runt om i världen. Men Wunderkammern skilde sig också mycket åt från våra moderna museer och gallerier. Endast den välbeställda eliten hade möjlighet att få tillgång till dessa museer. De fanns i privata palats där bara den privata samlaren och hens närmaste krets kunde se objekten. Det hände ibland att enstaka besökare fick tillgång till museet men det var då nödvändigt att besökaren först introducerade sig med ett brev. Dessa wunderkammern skilde sig alltså på många sätt från de gallerier vi har idag, som utgör en möjlighet för konstnären att nå ut till publiken men som också har en folkbildande effekt.