Det finns många konstgallerier att besöka i Sverige, även om de på senare tid har börjat minska. Ett femtiotal gallerier i Sverige är medlemmar i ”Svenska Galleriförbundet”. För att få vara medlem där är det nödvändigt att först ha bedrivit verksamhet i två år. Det ska också finnas ett seriöst samarbete med de konstnärer som ställer ut och det krävs att man arbetar enligt föreningens gällande normer.

Svenska Galleriförbundet

Förbundet har som uppgift att informera kring det arbete som gallerierna utför och hur de strävar efter att grundlägga en marknad där både oetablerade och mer etablerade konstnärer kan utvecklas. Dessa konstnärer verkar inom Sverige samt internationellt. Det är idag svårt för en konstnär att få erkännande utan stöd från ett galleri. Målet som Svenska Galleriförbundet arbetar med är att konstmarknaden ska vara långsiktig och att det ekonomiska och konstnärliga värdet samtidigt värnas. De som är medlemmar i förbundet får information om konstnärer. Kvaliteten i utställningsverksamheten borgas och det centrala man arbetar för är expertkunskap, konstnärlig integritet och engagemang.

Ett urval av svenska gallerier

I Göteborg ligger Galleri Aveny, vars verksamhet innefattar att visa modernt svenskt måleri, grafik och skulptur. Galleriet har begränsade öppettider vilka kan ses på hemsidan. Det var år 1980 som Galleri Aveny togs över av Per Erik Arnell. Galleriet hade stått där sedan 1940. I juni 2015 bytte galleriet adress då den gamla byggnaden skulle rivas. Bland de konstnärer vars verk har ställts ut här finns Maj Arnell (1910-2005). Hennes verk har påverkat Göteborgskoloristerna, som var elever på Valands målarskola på 1920-talet. En annan konstnär som har ställt ut på Galleri Aveny är Mia Frankedal, som har gjort ett större antal offentliga konstverk.

Magasin 3 i Stockholm har ställt ut verk av samtidens konstnärer under trettio års tid. De stängde sin publika verksamhet hösten 2017. De ville omforma verksamheten då konstvärlden hade förändrats mycket sedan galleriet öppnades på 1980-talet. Kuratorerna på magasinet arbetar nära med konstnärerna, och skapar på det viset nya verk som sedan är inkluderade i utställningar särskilt skapade för magasinets utställningsrum. Målet med denna verksamhet har varit att ge konstnärerna möjlighet att utforska nya idéer. Vid denna form av experiment kan konstnärer bryta ny mark. I efterhand har man kunnat se att konstnärerna inlett nya faser i sina karriärer tack vare detta.

I Malmö ligger Signal Galleri som är stadens center för samtidskonst. De presenterar och producerar utställningar, seminarier, föreläsningar och övriga arrangemang där fokus ligger på samtidsfrågor och produktion inom kultur och konst.